* * R i g h t H a n d T e c h n i q u e * *

      

 

                                                                   

 

 Right Hand Technique

                      Right hand technique คือเทคนิคที่ใช้มือขวาในการเล่นเบส สิ่งนี้มีความจำเป็นครับ ในการที่จะพัฒนาด้านสำเนียงและการควบคุมความเร็วในการเล่น ซึ่งสิ่งนี้มือเบสระดับโลกหลายคนล้วนให้ความสำคัญมากไม่ว่าจะเป็น Stu Hamm , Billy Sheehan , Jame Jamerson ฯลฯ ในด้าน Right hand technique เช่น slap pop , flamenco style และ multi-finger picking , 3 หรือ 4 fingers , raking technique เป็นต้น

  • 3 Finger Technique
  • 4 Finger Technique

 

 จัดทำโดย
น.ส. น้ำทิพย์ บุรินทร์ธนฉัตร น.ส. สมาพร แก้วเขียว น.ส. โสพิตรา ดาดวง
โรงเรียนสตรีสรีสุริโยทัย  กรุงเทพมหานคร
copyright(c)  2006 Ms.Namtip  Ms. Samaporn  Ms. Sopitra. All  rights  reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com