* * B a s s t a p p i n g    แ ล ะ    S l a p 6 พ ย า ง ค ์ * *

       

 

                                                                   

 

Bass tapping และ Slap 6 พยางค์

วิธีการเล่น Bass Tapping

 

 เป็นวิธีเล่นแบบง่ายๆ ใน Key G minorเลข 1 กับ 4 หมายถึงนิ้วมือข้างซ้ายที่ใช้เคาะสายให้เกิดเสียง
T หมายถึง ใช้นิ้วมือขวา เคาะลงไปที่สายให้เกิดเสียง

 

 จัดทำโดย
น.ส. น้ำทิพย์ บุรินทร์ธนฉัตร น.ส. สมาพร แก้วเขียว น.ส. โสพิตรา ดาดวง
โรงเรียนสตรีสรีสุริโยทัย  กรุงเทพมหานคร
copyright(c)  2006 Ms.Namtip  Ms. Samaporn  Ms. Sopitra. All  rights  reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com