* * ย ี ่ ห ้ อ แ ล ะ ช น ิ ด ข อ ง เ บ ส * *

       

 

                                                                   

 

ยี่ห้อและชนิดของเบส

                BASS ในปัจจุบันนี้มีหลายแบบรูปทรงมีหลายยี่ห้อให้เราได้เลือกใช้ บ้างก็มีรูปทรงที่แปลกตา และมีจำนวนสายที่เพิ่มมากขึ้น ตามความต้องการของมือเบสแต่ละคน ซึ่งแต่ละยี่ห้อก็จะมีจุดเด่นของตัวเองไป และก็มีเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ที่เหมาะกับเพลงสไตร์ต่างๆ บ้างก็ทุ้ม หนักแน่น บ้างก็บางใส ขึ้นอยู่กับกลวิธีการปรับสียงของแต่ละคนด้วย และรู้จักเลือกเบสที่เหมาะกับตัวเอง

โดยเบสที่มีในปัจจุบันก็มีตั้งแต่ 4 จนไปถึง 12 สาย บางคนอาจคิดว่ามีไว้ทำไม่มากมายแค่ 4 สายก็เล่นเอาหัวปั่นแล้ว สิ่งนี้ก็ขึ้นอยู่กับแนวดนตรีด้วยครับที่มีความเหมาะสมในการใช้เพียงใด ตามไอเดียของแต่ละศิลปินเช่น มือเบสที่เน้นการ Slap และ Tapping หรือเทคนิค ก็ใช้ประเภทหนึ่ง เน้นในเรื่องจังหวะก็ใช้อีกประเภทหนึ่ง  

 

 จัดทำโดย
น.ส. น้ำทิพย์ บุรินทร์ธนฉัตร น.ส. สมาพร แก้วเขียว น.ส. โสพิตรา ดาดวง
โรงเรียนสตรีสรีสุริโยทัย  กรุงเทพมหานคร
copyright(c)  2006 Ms.Namtip  Ms. Samaporn  Ms. Sopitra. All  rights  reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com