* * ล ัก ษ ณ ะ ข อ ง เ บ ส * *

  

 

 

                                                                  

 

ลักษณะของเบส

                กีต้าร์ หรือเบส คือเครื่องดนตรีไฟฟ้าประเภทสายที่มีการกำเนิดเสียงด้วยเครื่องขยายเสียง  โดยเสียงของเบสจะเป็นเสียงต่ำที่ให้ความหนักแน่นปกติเบสไฟฟ้าจะมี 4 สาย  แต่ปัจจุบันได้มีการทำเบส 5-12 สาย  ซึ่งเบสชนิดนี้เหมาะสำหรับใช้ในการโซโล   หรือเมื่อผู้เล่นต้องการโชว์เทคนิคขั้นสูง  เพราะการที่มีสายมาก  คอก็จะกว้างมากขึ้น  และเหมาะสำหรับแนวเพลงที่หนักขึ้น  แต่สำหรับผู้เริ่มต้นควรใช้เบส 4 สายจะดีกว่า

 จัดทำโดย
น.ส. น้ำทิพย์ บุรินทร์ธนฉัตร น.ส. สมาพร แก้วเขียว น.ส. โสพิตรา ดาดวง
โรงเรียนสตรีสรีสุริโยทัย  กรุงเทพมหานคร
copyright(c)  2006 Ms.Namtip  Ms. Samaporn  Ms. Sopitra. All  rights  reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com