* * ก า ร เ ล ือ ก ซ ื ้อ เ บ ส * *

   

 

                                  

 

 การเลือกซื้อเบส

ผู้ที่เริ่มเล่นควรเลือกใช้สายเบสมาตรฐาน 4 สายก่อน  หากพัฒนาขึ้นก็อาจจะเปลี่ยนไปใช้เบส 5 สายหรือ 6 สาย

ระบบไฟฟ้าของเบสแบ่งระบบไฟฟ้าของเบสเป็น 2 ชนิดหลักๆคือ  ระบบ Passive  และ  Active

  • ระบบไฟฟ้าแบบPassive  เป็นชนิดของวงจรที่ก่อกำเนิดสัญญาณจากสายผ่านปิ๊คอัพไปยังช่องแจ๊คเอาต์พุต  เบสที่ใช้ระบบPassiveจะให้น้ำเสียงที่อาจจะให้เรนจ์ของเสียงไม่ค่อยกว้างนัก
  • ระบบไฟฟ้าแบบActive  ต้องใช้ถ่าน 9 โวลต์  เป็ยตัวช่วยเพิ่มพลังสัญญาณปกติถ่านก้อนหนึ่งใช้ได้นานอย่างน้อย 2 เดือน และปัจจุบันหลายคนมักจะหันมาใช้เบสระบบActive  เพราะจะให้น้ำเสียงที่ร้อนแรง  มีพลัง  ให้เอาต์พุตที่แรงกว่าและเรนจ์เสียงของสัญญาณก็กว้างขึ้น

 จัดทำโดย
น.ส. น้ำทิพย์ บุรินทร์ธนฉัตร น.ส. สมาพร แก้วเขียว น.ส. โสพิตรา ดาดวง
โรงเรียนสตรีสรีสุริโยทัย  กรุงเทพมหานคร
copyright(c)  2006 Ms.Namtip  Ms. Samaporn  Ms. Sopitra. All  rights  reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com