* * ก า ร จ ั ด ร ะ บ บ ก า ร ฝ ึ ก ซ ้ อ ม * *

   

 

 

 

 การจัดระบบการฝึกซ้อม

                ในการเล่นเบสนั้น การจัดระบบการฝึกซ้อมก็เป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งเช่นกัน คุณเคยแบ่งเวลาในการจัดระบบการฝึกเบสของตัวเองบ้างหรือเปล่าในแต่ละวัน โดยวันหนึ่งได้ฝึกเบสวันละกี่ชั่วโมง บางคนอาจจะ 1-2 ชั่วโมง หรือใครที่มีเวลามาก ก็ใช้เวลามากกว่านั้น

                  มือเบสที่เก่งที่มีชื่อเสียงระดับโลก ส่วนใหญ่แล้วพวกเขาใช้เวลาหลายปีในการที่จะศึกษา โดยให้ความสำคัญและการฝึกฝนอย่างเพียงพอ ตั้งแต่พื้นฐานให้แน่นจนถึงขั้นสูง ซึ่งสิ่งนี้มือเบสระดับโลกหลายคนล้วนให้ความสำคัญอย่างมาก เมื่อเริ่มฝึกการเล่นเบส สิ่งสำคัญที่ต้องเข้าใจในด้านต่างๆ รวมทั้งเทคนิคของเบสเพื่อระดับการเล่นที่สูงขึ้น ดังนี้

ส่วนประกอบในการฝึกที่น่าสนใจ

หนังสือเรียนเบส
Chord /
จังหวะ / Scale
การแต่งเพลง และ ทักษะการเรียบเรียง
การเล่นโซโล่และศึกษาแนวทางการเล่น
Ear-Training (
การฝึกประสาทหู )
แบบฝึกหัดเรื่อง Licks/ Pattern
พื้นฐานการจัดวางตำแหน่งของมือ
การฟังเพลง
Improvise (
การเล่นสด )
ศึกษาประวัติต่างๆที่เกี่ยวกับเบส
การบันทึกเสียง
การอ่านโน้ต ( Sight reading )

เทคนิค Tapping
เทคนิคการ Slap
เทคนิค Harmonic
Walking line (
การเดินเบส )
เรียนรู้เรื่องของจังหวะเบส
เล่นกับมือกลองหรือกีตาร์
เว็บเกี่ยวกับเบสต่างๆ (ที่นี้ก็ได้)
สร้างไอเดียและสไตร์การเล่น
Scale, Mode / Arpeggio
การปรับแต่งเสียง
ทฤษฎีดนตรี
วิดีโอทางดนตรี

                           โดยทั้งหมดนี้ เราสามารถนำมาจัดระบบการฝึกซ้อมในแต่ละวันได้ โดยอาจจะฝึกวันละกี่ชั่วโมง ก็ตามแต่ละคนไป ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนจะมีการซ้อมเช่นไร ส่วนใหญ่มือเบสที่เก่งๆ แต่ละคน ฝึกวันละ 4-7 ชั่วโมง ซึ่งอาจจะเป็นเวลาที่มากสำหรับบางคน แต่ก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เวลามากมายขนาดนั้น ถ้ามีการจัดระบบการฝึกซ้อมของตนเองที่ดี จึงจะยกเอาตัวอย่างเบื้องต้นที่มีการฝึกซ้อมตามการแบ่งเวลาตามเรื่องต่างๆ ซึ่งอาจจะแบ่งไปตามแต่ละวัน โดยพอเป็นแนวทางได้ ดังนี้

เรื่อง

เวลาที่ฝึก

Scale, Mode / Arpeggio , พื้นฐานการจัดวางตำแหน่งของมือ

20 นาที

การเดินเบส , เทคนิค Tapping ,เทคนิคการ Slap,เทคนิค Harmonic, การเล่นโซโล่และศึกษาแนวทางการเล่น

2 ชม.

การปรับแต่งเสียงในลูกเล่นต่างๆ

10 นาที

Chord / จังหวะ / Scale , แบบฝึกหัดเรื่อง Licks/ Pattern

30 นาที

การฟังเพลง , วิดีโอ ( วิดีโอสอนและคอนเสริ์ต ) , เว็บเกี่ยวกับเบสต่างๆ

3 ชม.

การอ่าน ( Sight reading ) และหนังสือด้านเบส ,ศึกษาประวัติต่างๆที่เกี่ยวกับเบส

1 ชม.

การแต่งเพลง และ ทักษะการเรียบเรียง , Improvise ( การเล่นสด ) , ทฤษฎีดนตรี , การอัดเสียง ,เล่นกับมือกลองหรือกีตาร์

3 ชม.

Ear-Training ( การฝึกประสาทหู ) , เรียนรู้เรื่องของจังหวะเบส , สร้างไอเดียและสไตร์การเล่น

2 ชม.

                        ตารางนี้จะบอกถึงการจัดเวลา ว่าแต่ละวันน่าจะใช้เวลาเท่าไหร่ ต้องฝึกอะไรบ้าง ตามความเหมาะสมแก่เวลา ของมือเบสแต่ละคน โดยไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามในตารางนี้ทั้งหมดน เพียงแต่เสนอแนะตัวอย่างส่วนหนึ่งของการจัดเวลาการซ้อมและฝึกเบสให้เป็นแนวทาง

 จัดทำโดย
น.ส. น้ำทิพย์ บุรินทร์ธนฉัตร น.ส. สมาพร แก้วเขียว น.ส. โสพิตรา ดาดวง
โรงเรียนสตรีสรีสุริโยทัย  กรุงเทพมหานคร
copyright(c)  2006 Ms.Namtip  Ms. Samaporn  Ms. Sopitra. All  rights  reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com