* * ก า ร ต ั ้ ง ส า ย เ บ ส * *

    

 

                                                  

 

การตั้งสายเบส

Tuning The Bass หรือการตั้งสายของเบส เราแบ่งได้เป็น 3 แบบที่ควรรู้จัก คือ

  1. Basic Tuning เป็นวิธีการแรกในการที่จะเรียนรู้เรื่องการตั้งสาย โดยจะมีอุปกรณ์ต่างๆ ช่วย ไม่ว่าจะเป็น Electronic tuners, tuning forks และจาก เปียโน
  2. Tuning with harmonics หลักจากเรียนรู้เรื่อง basic การตั้งสายแล้ว ขั้นต่อไปคือการตั้งโดยใช้ประโยชน์จาก harmonics (เทคนิคการทำให้เกิดเสียงโดยการแตะนิ้วลงไปเหนือเฟร็ท)
  3. Drop D Tuning และนี่ก็เป็นวิธีการตั้งสายอีกแบบที่เป็นที่นิยม คือการทำเสียง harmonics จากเฟรต 12 สาย 4 จะมีเสียงที่มีค่าเป็นสาย 2 เปิด ( D )

 

 จัดทำโดย
น.ส. น้ำทิพย์ บุรินทร์ธนฉัตร น.ส. สมาพร แก้วเขียว น.ส. โสพิตรา ดาดวง
โรงเรียนสตรีสรีสุริโยทัย  กรุงเทพมหานคร
copyright(c)  2006 Ms.Namtip  Ms. Samaporn  Ms. Sopitra. All  rights  reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com