โปงลาง

 

 

 

 โปงลาง

โปงลาง เป็นเครื่องดนตรีแบบตีคล้ายระนาดแต่แขวนในแนวดิ่ง เป็นที่นิยมในภาคอีสาน และสามารถพบได้ทั่วไปในหลายประเทศ ในประเทศบางทีเรียกว่า หมากกลิ้งกล่อม หมากขอลอ หรือ เกราะลอกาฬสินธุ์เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีชื่อในด้านโปงลาง

 

 

                                                                                          3d_darkbg_d_click_15.gifหน้าแรก

 

จัดทำโดย
นางสาวตรีทิพย์  โรจน์ประเสริฐกุล นางสาวธนัชพร  ดำรงวิเศษพาณิชย์
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย   กรุงเทพมหานคร
Copyright(c) 2006 Miss.Threethip  Rojprasertkul  Miss.Tanatporn  Dumrongvisetpanit  

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแตวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com