เครื่องดนตรีประเภทเครื่องทองเหลือง

 

     

 เครื่องดนตรีประเภทเครื่องทองเหลือง [Brass Instruments]

 เฟร้นช์ฮอร์น [French Horn]

 ทรัมเปต [Trumpet]

 ทรอมโบน [Trombone]

 ทูบา [Tuba]

                                                                                 3d_darkbg_d_click_15.gifหน้าแรก

จัดทำโดย
นางสาวตรีทิพย์  โรจน์ประเสริฐกุล นางสาวธนัชพร  ดำรงวิเศษพาณิชย์
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย   กรุงเทพมหานคร
Copyright(c) 2006 Miss.Threethip  Rojprasertkul  Miss.Tanatporn  Dumrongvisetpanit  

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแตวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com