คำศัพท์ที่มีอยู่ทั้งหมด

 

Homeผู้จัดทำคำศัพท์ที่ใช้บ่อยๆคำศัพท์ที่มีอยู่ทั้งหมดคำแนะนำ

 

b 
c 
d 
e 
f 
g 
h 
i 
k 
l 
m 
o 
p 
q 
r 
s 
t 
u 
w 

 

 Infinitive                           Past Tense                             Past Participle                                คำแปล

abide                                abode                                      abode                                                 อาศัยอยู่

arise                                  arose                                       arisen                                                  ลุกขึ้น

awake                               awakened/awoke              awakened/awoken                        ตื่น

 

จัดทำโดย
นางสาวธารทิพย์ ลภาไพโรจน์
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
Copyright(c) 2006 MissTharnthip Laphapairoj. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com