ประวัติผู้จัดทำ..

 

Homeประวัติผู้จัดทำ..ผู้แต่งประเพณีการเห่เรือตำนานการเห่เรือเนื้อเรื่องลักษณะพิเศษการพิจารณาคุณค่าลักษณะการแต่งความรู้ประกอบชื่อเรือและชื่อสัตว์ในเรื่องความรู้ที่ได้จากเรื่อง

 

 

 

ประวัติผู้จัดทำ

ถ้าเห็นภาพสว่างจะน่ากลัว...บรึ๋ยหน้าใส๊ ใส อิจฉามั้ย อิอิ

 

ชื่อ นางสาวอุสุมา สิริอิทธิวงศ์,นางสาววนิดา แซ่ซื้อ

ที่อยู่ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย  เลขที่ 5 ซ.เจริญกรุง57 เขตสาทร แขวงยานนาวา 10120

 แผนการเรียน  ศิลป์-คณิต

 E-mail au_manow@hotmail.com,andoo_da@hotmail.com

จัดทำโดย
นางสาวอุสุมา สิริอิทธิวงศ์
นางสาววนิดา แซ่ซื้อ
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย  กรุงเทพมหานคร
Copyright(c) 2006 MissUsuma  Siriit-tiwong and MissVanida Sae-sue. All rights reseved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com