ซุน ยัต เซน

  

 

Home 
มหาตมะ  คานธี 
อัลบราฮัม ลินคอล์น 
ชาร์ลส์ เดอ โกลล์ 
ซุน ยัต เซน 
เหมา เจ๋อ ตุง 
นโปเลียน  โบนาปาร์ท 
วินสตัน  เชอร์ชิลล์ 
แฟรงคลิน ดี รูสเวลท์ 
โจเซฟ  สตาลิน 
นิโคไล  เลนิน 
มุสโสลินี 
อดอล์ฟ  ฮิตเลอร์ 
จอห์น เอฟ เคนเนดี้ 
ออง ซาน ซู จี 
เลโอนิด  เบรสเนฟ 
โรแนลด์  เรแกน 
ฟิเดล  คาสโตร 
เช เกวารา 

 

 

 sun yat sen.gif

 

 

                                                                    ชื่อ                       :    ซุน  ยัต  เซน   (Sun Yat Sen)

                                                                     เชื้อ                     :    จีน

                                                                     ช่วงชีวิต             :    พ.ศ.2370 - 2468

                                                                     ผลงานที่สำคัญ    :    หัวหน้าพรรคก๊ก มิน ตั๋ง  ซึ่งเป็นผู้นำในการล้มล้างสถาบันกษัตริย์
                                                                                                     และการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์  สถาปนาการปกครอง
                                                                                                    ระบอบสาธารณรัฐในแบบฉบับของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
                                                                                                     ซุน ยัต เซน  ได้เป็นประธานาธิบดีคนที่ 2 ในการต่อมา  และได้ชื่อว่าเป็น
                                                                                                     "บิดาแห่งสาธารณรัฐ"

 

จัดทำโดย
นางสาวคุณภัทร สิทธิเชนทร์ นางสาวพรเพ็ญ ศรีบุญธิชัย
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
Copyright(c) 2006 Miss Khunnapat Sitthichen Miss Pornphen Sribuntichai. All rights reserved.

   จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com