โจเซฟ  สตาลิน

  

 

 

Home 
มหาตมะ  คานธี 
อัลบราฮัม ลินคอล์น 
ชาร์ลส์ เดอ โกลล์ 
ซุน ยัต เซน 
เหมา เจ๋อ ตุง 
นโปเลียน  โบนาปาร์ท 
วินสตัน  เชอร์ชิลล์ 
แฟรงคลิน ดี รูสเวลท์ 
โจเซฟ  สตาลิน 
นิโคไล  เลนิน 
มุสโสลินี 
อดอล์ฟ  ฮิตเลอร์ 
จอห์น เอฟ เคนเนดี้ 
ออง ซาน ซู จี 
เลโอนิด  เบรสเนฟ 
โรแนลด์  เรแกน 
ฟิเดล  คาสโตร 
เช เกวารา 


 

 

 stalin.gif

 

 

                                                          ชื่อ                       :          โจเซฟ  สตาลิน   (Joseph  Stalin)

                                                                           เชื้อชาติ                :         รัสเซีย

                                                                          ช่วงชีวิต                :         พ.ศ.2422 - 2496

                                                                          ผลงานที่สำคัญ       :         นักปฏิวัติคนสำคัญผู้ร่วมมือกับนิโคไล  เลนิน  ปฏิวัติการเปลี่ยนแปลง
                                                                                                                 การปกครองประเทศรัสเซียให้เป็นสังคมนิยม  ต่อมาได้เป็นผู้นำสูงสุด
                                                                                                                 ของประเทศสหภาพโซเวียตและเผยแพร่อุดมการณ์คอมมิวนิสต์
                                                                                                                 ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2  รวมถึงการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง
                                                                                                                 ในประเทศแถบยุโรปตะวันออกอีกด้วย

 

จัดทำโดย
นางสาวคุณภัทร สิทธิเชนทร์ นางสาวพรเพ็ญ ศรีบุญธิชัย
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
Copyright(c) 2006 Miss Khunnapat Sitthichen Miss Pornphen Sribuntichai. All rights reserved.

   จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com