ออง ซาน ซู จี

  

 

 

Home 
มหาตมะ คานธี 
อัลบราฮัม ลินคอล์น 
ชาร์ลส์ เดอ โกลล์ 
ซุน ยัต เซน 
เหมา เจ๋อ ตุง 
นโปเลียน โบนาปาร์ท 
วินสตัน เชอร์ชิลล์ 
แฟรงคลิน ดี รูสเวลท์ 
โจเซฟ สตาลิน 
นิโคไล เลนิน 
มุสโสลินี 
อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ 
จอห์น เอฟ เคนเนดี้ 
ออง ซาน ซู จี 
เลโอนิด เบรสเนฟ 
โรแนลด์ เรแกน 
ฟิเดล คาสโตร 
เช เกวารา 


 

 

 Aung san suu kyi.gif

 

 

                                                                            ชื่อ                         :         ออง ซาน ซู จี   (Aung San Suu Kyi)

                                                                               เชื้อชาติ                 :         พม่า

                                                                               ช่วงชีวิต               :          พ.ศ.2488 - ปัจจุบัน

                                                                               ผลงานที่สำคัญ      :          ผู้นำในการต่อสู้เรียกร้องสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยในพม่า  
                                                                                                                      ต่อมาได้รับรางวัลโนเบล  สาขาสันติภาพ  ในปี พ.ศ. 2534

 

จัดทำโดย
นางสาวคุณภัทร สิทธิเชนทร์ นางสาวพรเพ็ญ ศรีบุญธิชัย
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
Copyright(c) 2006 Miss Khunnapat Sitthichen Miss Pornphen Sribuntichai. All rights reserved.

   จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com