เลโอนิด  เบรสเนฟ

  

 

 

Home 
มหาตมะ  คานธี 
อัลบราฮัม ลินคอล์น 
ชาร์ลส์ เดอ โกลล์ 
ซุน ยัต เซน 
เหมา เจ๋อ ตุง 
นโปเลียน  โบนาปาร์ท 
วินสตัน  เชอร์ชิลล์ 
แฟรงคลิน ดี รูสเวลท์ 
โจเซฟ  สตาลิน 
นิโคไล  เลนิน 
มุสโสลินี 
อดอล์ฟ  ฮิตเลอร์ 
จอห์น เอฟ เคนเนดี้ 
ออง ซาน ซู จี 
เลโอนิด  เบรสเนฟ 
โรแนลด์  เรแกน 
ฟิเดล  คาสโตร 
เช เกวารา 

 

 brezhnev.gif

 

 

                                                                          ชื่อ                         :           เลโอนิด  เบรสเนฟ   (Leonid  Brezhnev)

                                                                          เชื้อชาติ                  :          รัสเซีย

                                                                          ช่วงชีวิต                 :          พ.ศ.2449 -2525

                                                                          ผลงานที่สำคัญ        :          ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ของสหภาพโซเวียต  ตำแหน่งเลขาธิการ
                                                                                                                   พรรคคอมมิวนิสต์  ซึ่งเทียบเท่าประมุขของประเทศ
                                                                                                                   เป็นผู้สานสัมพันธไมตรีอย่างยอดเยี่ยมกับสหรัฐอเมริกา
                                                                                                                   ได้รับการยกย่องจากเพื่อนร่วมพรรคว่าเป็นผู้ที่อุทิศชีวิต
                                                                                                                   ทั้งหมดเพื่อประชาชน

 

จัดทำโดย
นางสาวคุณภัทร สิทธิเชนทร์ นางสาวพรเพ็ญ ศรีบุญธิชัย
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
Copyright(c) 2006 Miss Khunnapat Sitthichen Miss Pornphen Sribuntichai. All rights reserved.

   จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com