ห้องภาพ

 

HomeAbout myselfหลักทั่วไปทางศิลปะDrawingการใช้สีน้ำ

parktip@hotmail.com

 ยินดีต้อนรับเข้าสู่web art ของเราค่ะ 

                        ปัจจุบันการสอนศิลปะทางwebก็มีมากมายให้คุณคลิกเข้าไปดู เราก็หวังว่าเราจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของคุณ ก่อนที่เราจะจัดทำwebนี้ขึ้นมามีผู้สนใจถามกันมามากว่าภาพนี้ลงสียังไง มีเทคนิคอะไรบ้างในฐานะที่เราเป็นผู้ที่รักศิลปะคนหนึ่ง จึงได้จัดทำwebขึ้นเพื่อ อธิบายศิลปะทั่วไป ตั้งแต่การวาดภาพการใช้สี ซึ่งเป็นความรู้ทางทฤษฎีและแนวปฏิบัติ โดยมีจุดมุงหมายให้นักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปเกิดความรู้ความเข้าใจสามารถนำไปปฏิบัติ หรือประยุกต์ใช้ได้จริง และเราหวังว่า webของเราจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจทุกท่านไม่มากก็น้อย และถ้ามีข้อผิดพลาดประการใด ทางเราก็ขอรับคำติชมจากทุกท่าน เพื่อปรับปรุงแก้ไขwebของเราให้ดีขึ้นในโอกาสต่อๆไป

อ้างอิงโดย หนังสือแสงเงา ของโกศล พิณกุล
หนังสือการวาดเส้น ของวิศิษฐ์ พิมพิมล
หนังสือกายวิภาค ของบุญเลิศ บุตรขาว
หนังสือจิตรกรรมสีน้ำ ของนิติพงศ์ ใจประสาท

 

 


 คุณเข้าเยี่ยมชมอันดับที่

ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2547
thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2002 Miss Supark Tipchalalai. All rights reserved.