การพับกระดาษ
Homeแบบที่1แบบที่2

 

การพับกระดาษแล้วสอด (Origami)

        Origami  เป็นการพับกระดาษแล้วสอดกัน  Origami  มีหลายแบบมากมาย  ในที่นี้จะขอเสนอพอเป็นตัวอย่าง  ในลักษณะทรงสี่เหลี่ยม และ ทรงหลายเหลี่ยม  ๒  ลวดลาย  

        ขั้นตอนการพับ  ดังแสดงในรูปต่อไปนี้  (เลือกแบบที่ต้องการ)


 คุณเข้าเยี่ยมชมอันดับที่

ตั้งแต่วันวันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2546
thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

จัดทำโดย
พินิจ แสงอรุณ   ศึกษานิเทศก์ ๗
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Copyright(c)Pinit  Sang-a-roon All right reserved