เตรียมนิทรา
Homeจากใจคนจริงเตรียมนิทราเหนื่ยนักพักก่อนนะได้จินตนาการมีกำลังใจ

 

นอนไม่ยาก 
อย่าลืมหายใจ 
ไปทะเลกันดีกว่า 

 คำบรรยาย เทคนิคการจูงจิตใจไปสู่สภาวะอัลฟา (สำหรับผู้ที่เริ่มฝึกใหม่)

        

       หาที่นั่งหรือที่นอนสงบๆ ในที่ซึ่งมีสิ่งภายนอกมารบกวนจิตใจของเราน้อยที่สุด (อาจเปิดเพลงคลาสสิคเบาๆ เพื่อสร้างบรรยากาศของการผ่อนคลาย) ท่านอนตายของโยคะ (Dead Posture) เป็นท่าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการผ่อนคลาย

 

จัดทำโดย
ครูกาญจนา เตชะวณิชย์ โรงเรืยนสวนกุหลาบวิทยาลัย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
Copyright(c) 2008 Mrs.Kanchana Techavanich All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2551

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com