ได้จินตนาการ
Homeจากใจคนจริงเตรียมนิทราเหนื่ยนักพักก่อนนะได้จินตนาการมีกำลังใจ

 

ฝันไปไกล 
ได้สมปรารถนา 
น่ายินดี 

                                           img2.gif

 เราจะนับถอยหลังจากยี่สิบถึงหนึ่ง ในขณะที่เรานับน้อยลง เราจะจมลึกลงในมหาสมุทร ลึกลง ลึกลง ลึกลง ยิ่งเราจมลึกเท่าไร เราก็ยิ่งผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นเท่านั้น ยี่สิบ สิบเก้า สิบแปด. . . . .สิบ ทุกส่วนในร่างกายของเราผ่อนคลายมากขึ้นทุกที เก้า แปด เจ็ด หก. . . . . หนึ่ง เวลานี้เราจมลึกอยู่ใต้มหาสมุทร

 

 

จัดทำโดย
ครูกาญจนา เตชะวณิชย์ โรงเรืยนสวนกุหลาบวิทยาลัย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
Copyright(c) 2008 Mrs.Kanchana Techavanich All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2551

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com