มีกำลังใจ
Homeจากใจคนจริงเตรียมนิทราเหนื่ยนักพักก่อนนะได้จินตนาการมีกำลังใจ

 

ให้ความรัก 
คึกคักแข็งแรง 
แบ่งปันความสุข 

 ฉัน (เรา) จะนับ ๑ ถึง ๑๐ เมื่อนับถึง ๑๐ ฉันจะรู้สึกตัวขึ้นอีกครั้ง

 roma01yellow.gif

roma02.gif

roma03yellow.gif

roma04.gif

roma05red.gif

roma06yellow.gif

roma07.gif

roma08red.gif

roma09yellow.gif

roma10.gif

 

 

จัดทำโดย
ครูกาญจนา เตชะวณิชย์ โรงเรืยนสวนกุหลาบวิทยาลัย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
Copyright(c) 2008 Mrs.Kanchana Techavanich All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2551

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com