ประวัติผู้จัดทำ

Homeประวัติผู้จัดทำลักษณะทั่วไป 1โพรเจกไทล์ 1โพรเจกไทล์ 2โพรเจกไทล์ 3ฝึกคิดกันดีกว่า

 

iam

ชื่อ            นางสาวพวงทิพย์ วีระณรงค์
วันเกิด      23 กุมภาพันธ์ 2493
อาชีพ        ครู
การศึกษา - ครุศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                 - ครุศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                 - รังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยมหิดล

 

จัดทำโดย ครู พวงทิพย์ วีระณรงค์
 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
Copyright(c) 2005 Ms. Puangtip Viranarong. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2548

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2005 www.thaigoodview.com. All rights reserved.