โพรเจกไทล์ 1

Homeประวัติผู้จัดทำลักษณะทั่วไป 1โพรเจกไทล์ 1โพรเจกไทล์ 2โพรเจกไทล์ 3ฝึกคิดกันดีกว่า
โพรเจกไทล์ 1(2) 
โพรเจกไทล์ 1(3) 
โพรเจกไทล์ 1(4) 
โพรเจกไทล์ 1(5) 
โพรเจกไทล์ 1(6) 
โพรเจกไทล์ 1(7) 
โพรเจกไทล์1 หน้า8 
โพรเจกไทล์ 1(9) 

โพรเจกไทล์แบบที่ 11picproj

  • ลักษณะ เป็นโพรเจกไทล์ที่มีความเร็วเริ่มต้นในแนวราบ (ไม่เป็นศูนย์) และความเร็วต้นในแนวดิ่งเป็นศูนย์
    ดังนั้น
  • การพิจารณาการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ ต้องพิจารณาการเคลื่อนที่ 2 ทิศทางประกอบกัน คือพิจารณาในแนวดิ่งและแนวราบ ดังนั้นความเร็วขณะใดๆของการเคลื่อนที่จะประกอบด้วย 2 แนว ดังกล่าว โดยทิศของความเร็วขณะใดๆ จะเป็นเส้นสัมผัสกับเส้นโค้งของแนวการเคลื่อนที่เสมอ
  • ความเร็ว
    ความเร็วแนวราบ (แกน x) มีค่าคงที่ ดังนั้น  
    ความเร็วแนวดิ่ง (แกน y) มีค่าเพิ่มขึ้นเหมือนการตกแบบเสรี ภายใต้แรงโน้มถ่วงที่มีความเร่งคงที่ g

 

จัดทำโดย ครู พวงทิพย์ วีระณรงค์
 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
Copyright(c) 2005 Ms. Puangtip Viranarong. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2548

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2005 www.thaigoodview.com. All rights reserved.