โพรเจกไทล์ 2

Homeประวัติผู้จัดทำลักษณะทั่วไป 1โพรเจกไทล์ 1โพรเจกไทล์ 2โพรเจกไทล์ 3ฝึกคิดกันดีกว่า
โพรเจกไทล์ 2(2) 
โพรเจกไทล์ 2(3) 
โพรเจกไทล์ 2(4) 
โพรเจกไทล์ 2(5) 
โพรเจกไทล์ 2(6) 
โพรเจกไทล์ 2(7) 
โพรเจกไทล์ 2(8) 
โพรเจกไทล์ 2(9) 

 

 โพรเจกไทล์แบบที่ 22

 • ลักษณะ เป็นโพรเจกไทล์ที่มีความเร็วเริ่มต้นในแนวราบ (ไม่เป็นศูนย์) และความเร็วต้นในแนวดิ่ง (ไม่เป็นศูนย์)
  ดังนั้น โดยมีความเร็วต้น u ในทิศทำมุม กับแนวราบ
 • การพิจารณาการเคลื่อนที่ของโพรเจกไทล์แบบที่ 2 มีหลักการเหมือนแบบที่ 1 คือ ต้องพิจารณาการเคลื่อนที่ 2 ทิศทางประกอบกัน ทั้งในแนวดิ่งและแนวราบ ดังนั้นความเร็วขณะใดๆของการเคลื่อนที่จะประกอบด้วย 2 แนว ดังกล่าว โดยทิศของความเร็วขณะใดๆ จะเป็นเส้นสัมผัสกับเส้นโค้งของแนวการเคลื่อนที่เสมอ
 • ความเร็ว
  ความเร็วแนวราบ (แกน x) มีค่าคงที่ ดังนั้น  
  ความเร็วแนวดิ่ง (แกน y) มีความเร็วเริ่มต้น
  ตอนขาขึ้นความเร็วมีค่าลดลงเรื่อยๆ จนถึงจุดสูงสุด มีความเร็วต่ำสุด ขาลงมีความเร็วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ภายใต้แรงโน้มถ่วงที่มีความเร่งคงที่ g ในทิศลง 
  ี่จุดสูงสุด ดังนั้นถ้าคิดการเคลื่อนที่นับจากตำแหน่งสูงสุดนี้ในขาลงจึงเหมือนกันโพรเจกไทล์แบบที่ 1 นั่นเอง

 

จัดทำโดย ครู พวงทิพย์ วีระณรงค์
 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
Copyright(c) 2005 Ms. Puangtip Viranarong. All rights reserved.