โพรเจกไทล์ 3

Homeประวัติผู้จัดทำลักษณะทั่วไป 1โพรเจกไทล์ 1โพรเจกไทล์ 2โพรเจกไทล์ 3ฝึกคิดกันดีกว่า
โพรเจกไทล์ 3(2) 
โพรเจกไทล์ 3(3) 
โพรเจกไทล์ 3(4) 
โพรเจกไทล์ 3(5) 
โพรเจกไทล์ 3(6) 
โพรเจกไทล์ 3(7) 
โพรเจกไทล์ 3(8) 

 โพรเจกไทล์แบบที่3

 • ลักษณะ เป็นโพรเจกไทล์ที่มีความเร็วเริ่มต้นในแนวราบ และความเร็วต้นในแนวดิ่ง (ไม่เป็นศูนย์) แต่มีจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายอยู่ในระดับเดียวกัน เช่นการเคลื่อนที่ของลูกบอลจากพื้นสู่พื้น
  ดังนั้น โดยมีความเร็วต้น u ในทิศทำมุม กับแนวราบ
 • การพิจารณาการเคลื่อนที่ของโพรเจกไทล์แบบที่ 2 มีหลักการเหมือนแบบที่ 1 และ 2 คือ ต้องพิจารณาการเคลื่อนที่ 2 ทิศทางประกอบกัน ทั้งในแนวดิ่งและแนวราบ ดังนั้นความเร็วขณะใดๆของการเคลื่อนที่จะประกอบด้วย 2 แนว ดังกล่าว โดยทิศของความเร็วขณะใดๆ จะเป็นเส้นสัมผัสกับเส้นโค้งของแนวการเคลื่อนที่เสมอ
 • ความเร็ว
  ความเร็วแนวราบ (แกน x) มีค่าคงที่ ดังนั้น  
  ความเร็วแนวดิ่ง (แกน y) ตอนขาขึ้นความเร็วมีค่าลดลงเรื่อยๆ จนถึงจุดสูงสุด มีความเร็วต่ำสุด ( ) ขาลงตวามเร็วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ภายใต้แรงโน้มถ่วงที่มีความเร่งคงที่ g ในทิศลง 
  ความเร็วต้นในแนวดิ่ง จะได้    

จัดทำโดย ครู พวงทิพย์ วีระณรงค์
 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
Copyright(c) 2005 Ms. Puangtip Viranarong. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2548

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2005 www.thaigoodview.com. All rights reserved.