ฝึกคิดกันดีกว่า

Homeประวัติผู้จัดทำลักษณะทั่วไป 1โพรเจกไทล์ 1โพรเจกไทล์ 2โพรเจกไทล์ 3ฝึกคิดกันดีกว่า
ฝึกคิด หน้า 2 

 คำถาม

  1. เส้นทางการเคลื่อนที่ของโพรเจกไทล์มีลักษณะอย่างไร?
  2. โพรเจกไทล์มีการเคลื่อนที่กี่ทิศทาง?
  3. โพรเจกไทล์มีความเร็วกี่แนวราบ? แต่ละแนวเหมือนหรือต่างกันอย่างไร?
  4. ความเร่งของโพรเจกไทล์มีค่าเท่าไร?
  5. ปิยพงศ์เตะบอลลอยขึ้นทำมุม องศากับแนวดิ่ง ด้วยความเร็ว u เมตร/วินาที เขาจะวิ่งอย่างไรจึงจะเห็นลูกบอลลอยอยู่เหนือศีรษะตลอดเวลา?

จัดทำโดย ครู พวงทิพย์ วีระณรงค์
 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
Copyright(c) 2005 Ms. Puangtip Viranarong. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2548

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2005 www.thaigoodview.com. All rights reserved.