เลขหมู่หนังสือ

 

Homeเลขหมู่หนังสือระเบียบมรรยาท

thaigoodview@hotmail.com

 การจัดหมู่หนังสือnote.gif

            หนังสือในห้องสมุดมีจำนวนมาก  จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดหมวดหมู่หนังสือให้เป็นระเบียบ   เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการค้นหาและเก็บเข้าที่

            การจัดหมู่หนังสือ  ก็คือการจัดหนังสือที่มีเนื้อเรื่อง  หรือแบบการประพันธ์เดียวกันหรือคล้ายคลึงกันไว้ด้วยกัน  แล้วกำหนดสัญลักษณ์แทนประเภทหนังสือ

            การจัดหมู่หนังสือในห้องสมุดมีหลายระบบ  ระบบที่นิยมใช้ในห้องสมุดโรงเรียน  คือ ระบบทศนิยมของดิวอี้ หรือเรียกย่อๆ ว่า ระบบดิวอี้  ระบบนี้แบ่งหนังสืออกเป็น ๑๐ หมวดใหญ่ โดยใช้ตัวเลขเป็นสัญลักษณ์แทนประเภทของหนังสือ  ซึ่งเรียกว่า เลขหมู่หนังสือ

[Home][เลขหมู่หนังสือ][ระเบียบ][มรรยาท]

คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2545
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com

Copyright(c) 2002 Prajuab_Kanitta. All rights reserved.