วิธีค้นหาหนังสือ

 

Homeเลขหมู่หนังสือระเบียบมรรยาท

thaigoodview@hotmail.com

           การค้นหาหนังสือในห้องสมุดที่สะดวกและรวดเร็วที่สุดก็คือ การค้นจากบัตรรายการ ห้องสมุดบางแห่งจะค้นหาหนังสือจากคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะมีวิธีการใช้บอกให้ผู้ค้นทราบ

            บัตรรายการ คือ บัตรที่บันทึกรายการต่างๆ ที่สำคัญของหนังสือแต่ละเล่ม เช่น ชื่อผู้แต่ง ชื่อหนังสือ สำนักพิมพ์ เลขเรียกหนังสือ เป็นต้น

                   บัตรรายการ มี๓ ชนิด คือ

       heart02d.gif ๑.  บัตรผู้แต่ง คือ บัตรที่มีชื่อผู้แต่งอยู่บรรทัดแรกของบัตร

          heart02d.gif  ๒.  บัตรชื่อเรื่อง คือ บัตรที่มีชื่อหนังสืออยู่บรรทัดแรกของบัตร

           heart02d.gif ๓.  บัตรเรื่องหรือบัตรหัวเรื่อง คือ บัตรที่มีหัวเรื่องอยู่บรรทัดแรกของบัตร

            หัวเรื่อง คือ คำ วลี หรือชื่อเฉพาะที่กำหนดขึ้นแทนเนื้อเรื่องของหนังสือแต่ละเล่ม  เช่น หนังสือเกี่ยวกับแมว  จะใช้หัวเรื่องว่า แมว หัวเรื่องจะขีดเส้นใต้เสมอ 


คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2545
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com

Copyright(c) 2002 Prajuab_Kanitta. All rights reserved.