ระเบียบ

 

Homeเลขหมู่หนังสือระเบียบมรรยาท

thaigoodview@hotmail.com

 การใช้ห้องสมุด

                  ห้องสมุดเป็นสถานที่รวบรวมวัสดุเพื่อการศึกษาค้นคว้าประเภทต่างๆ  โดยมีการจัดดำเนินการอย่างเป็นระบบ  มีบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ในห้องสมุด  ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าไปศึกษาค้นคว้า


คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2545
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com

Copyright(c) 2002 Prajuab_Kanitta. All rights reserved.