หน่วยรับข้อมูล

  

Homeแบบทดสอบ ก่อนเรียนเล่าเรื่องคนทำหน่วยรับข้อมูลหน่วยคิดคำนวณหน่วยความจำหน่วยแสดงผลแบบทดสอบหลังเรียน

 

 

  

หน่วยรับข้อมูล ทำหน้าที่รับคำสั่งจากอุปกรณ์ต่าง ๆ ส่งเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์
เพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ต้องการ

เครื่องอ่านรหัส แท่ง (บาร์โค๊ด )
Bar Code

จอยสติก Joy stick
อุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับการเล่นเกมส์

แป้นพิมพ์ Keyboard
ทำหน้าที่รับข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์

เมาส์ Mouse
ทำหน้าที่ควบคุมลูกศร เพื่อเลือกโปรแกรม รับข้อมูลสั่งงาน
คอมพิวเตอร์

สแกนเนอร์ Scanner
ทำหน้าที่รับสัญญาณภาพและส่งข้อมูลเข้าเครื่อง
คอมพิวเตอร์

ไมโครโฟน Microphone
ทำหน้าที่รับสัญญาณเสียงและส่งข้อมูลเข้าเครื่อง
คอมพิวเตอร์

 scarecrow.gif

 

จัดทำโดย ครูโกเมศ กุลอุดมโภคากุล
โรงเรียนบุญสมวิทยา จันทบุรี
Copyright(c) 2006 Mr.Komate Kuludompokakul. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.