เรื่องทั่วไปของแมว

 

Homeผู้จัดทำเรื่องทั่วไปของแมวโรคของแมวและวัคซีนอาหารแมวการฝึกแมว

 

 

แมวไทย 
แมวไทย ตอนที่ 2 
สุขภาพแมว 

 

 

 

         แมวมีชื่อเรียกเป็นภาษาลาตินว่า Felis Catus หรือ Felis domestica   ซึ่งชื่อนี้ก็คือชื่อวิทยาศาสตร์ของแมวนั่นเอง ชื่อทั้งสองนี้เรียกใช้กันมาตั้งแต่ เมื่อปี ค.ศ.1758 สำหรับ ชื่อสามัญในภาษาอังกฤษก็เรียกว่า Cats หรือ Dormestic cats หรือ House cats อยู่ในตระกูล Family Felidae อันดับ Order Carmivora ชั้น Class Mammalia ไฟลัม Phylum Chordata อาณาจักร Kingdom Animalia

          สำหรับทางวิชาสาขาสิ่งมีชีวิตโบราณ ได้มีการตั้งชื่อให้ว่า Miacis แมวตระกูล นี้มีเกิดมาแล้วกว่า 50 ล้านปี และมีการวิวัฒนาการโดยมีสัตว์ลักษณะคล้ายแมว เรียกว่า Dinistis มีขึ้นมาเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ล้านปี มีขนาดของลำตัวและรูปร่างเท่ากับแมวป่าดูเหมือนผันของสุนัข ซึ่งแมวในยุคสมัยหนึ่งล้านปีก่อนยุคที่มนุษย์เพิ่งจะเกิด ขึ้นบนโลก ได้รับวิวัฒนาการมาจาก Dinistis มีฟันเหมือนพวกสุนัขและเสือ แต่ปัจจุบันสัตว์ชนิดนี้ได้สูญพันธุ์ไปแล้ว ต้นตระกูลของแมวแยกมาจากเสือไซบีเรียน ที่มีช่วงลำตัวนับตั้งแต่บริเวณจมูกมาถึงปลายหางยาวประมาณ 4เมตร หรือมากกว่า 13 ฟุต ผิวลำตัวบายดอกมีจุดสีน้ำตาลทึบ สำหรับแมวที่มีต้นตระกูลอยู่ในประเทศอินเดียและศรีลังกามีช่วงลำตัวยาวมากกว่า 60 เซนติเมตร หรือ 2 ฟุต ได้มีการรวบรวมสายพันธุ์แมวไว้ทั้งหมดไว้ถึง 36 ชนิด โดยจัดแมวทั้งหมดไว้ตระกูลเดียวกันกับ สิงโตและเสือดาว

        สำหรับแมวบ้านพันธุ์ต่างๆที่เลี้ยงกันอยู่ทุกวันนี้ถือเป็นแมวชนิดเดียวกันหมดโดยมีความ สำพันธ์ไกล้ชิดกับแมวป่า อันเป็นสายพันธุ์ ดั่งเดิมเก่าแก่ของโลก

 a_cathead_grayblue.gifboard_b_next.gif

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2550

จัดทำโดยนางธนิตา ประเศรษโฐ
โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
Copyright (c) 2007 Ms.Tanita Prasattho.All rights reserved.