โรคของแมวและวัคซีน

 

Homeผู้จัดทำเรื่องทั่วไปของแมวโรคของแมวและวัคซีนอาหารแมวการฝึกแมว

 

 

โรคมะเร็งในเม็ดเลือดของแมว 
โรคพิษสุนัขบ้า 
โรคไข้หัดแมว 

 

 

:: โรคของแมวที่ต้องฉีดวัคซีน ::

          แมวหมียว เป็นสัตว์ที่รักอิสระ มีนิสัยชอบท่องเที่ยว ซึ่งวิถีชีวิตแบบนี้ อาจนำเจ้าเหมียวให้ไปสัมผัสกับสัตว์อื่นๆ ทำให้มีโอกาสติดโรคต่างๆ เพิ่มขึ้นตามไปด้วย   มีโรคต่างๆ หลายชนิดที่เมื่อแมวเป็นแล้วมักจะถึงแก่เสียชีวิต     ได้แก่โรคมะเร็งเม็ดเลือด ( Feline Leukemia) โรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบชนิดติดเชื้อ (Feline Infectious Peritonitis)และโรคพิษสุนัขบ้า ( Rabies ) โรคไข้หัดแมว ( Feline Distemper ) โรคระบบทางเดินหายใจในแมว (Feline Respiratory Disease )   ส่วนโรคอื่นๆก็อาจเป็นอันตรายกับลูกแมว หรือทำให้แมวโตเต็มวัยมีสุขภาพถดถอยได้   ยังนับว่าเป็นโชคดีที่มีวัคซีนเพื่อป้องกันโรคสำคัญๆในแมว วัคซีนจะช่วยปกป้องแมว จากเชื้อไวรัสและแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคต่างๆ การป้องกันจะเป็นหลักประกันว่า ่านได้ให้คุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดให้กับแมว ของท่าน  และเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่า      การรักษาเมื่อแมวเป็นโรคนั้น   การฉีดวัคซีนให้แมวเป็นวิธีที่ดีที่สุด และราคาถูกที่สุดในการป้องกันโรคต่างๆ ถ้าท่านเลี้ยงแมวโดยไม่รับการฉีดวัคซีนตามโปรแกรม      แมวของท่านอาจล้มป่วยด้วยโรคที่ร้ายแรง   อาจถึงขั้นเสียชีวิตได้    โปรดปรึกษาสัตวแพทย์   ถึงการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดต่อในแมว

 ::

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2550

จัดทำโดยนางธนิตา ประเศรษโฐ
โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
Copyright (c) 2007 Ms.Tanita Prasattho.All rights reserved.