น้ำให้ชีวิต

 

Homeผู้จัดทำสิ่งแวดล้อมน้ำดินขยะอากาศป่าไม้

 

น้ำให้ชีวิต 
สาเหตุของมลพิษ 
ผลกระทบ 
การป้องกัน 

"สิ่งมีชีวิตทุกชนิดจะขาดน้ำไม่ได้"

     น้ำเป็นแหล่งกำเนิดชีวิตของสัตว์และพืชคนเรามีชีวิตอยู่โดยขาดน้ำได้ไม่เกิน 3 วัน และน้ำยังมีความจำเป็นทั้งในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศ ประโยชน์ของน้ำ ได้แก่   น้ำเป็นสิ่งจำเป็นที่เราใช้สำหรับการดื่มกิน การประกอบอาหาร ชำระร่างกาย ฯลฯ สิ่งมีชีวิตทุกชนิดทั้งคน สัตว์ และพืช มีน้ำเป็นองค์ประกอบอยู่ด้วย ในร่างกายของมนุษย์มีน้ำอยู่ประมาณร้อยละ 70 ในพืชบกมีน้ำอยู่ประมาณร้อยละ 50-75 ในพืชน้ำมีน้ำอยู่ประมาณร้อยละ 95-99 เรามีน้ำอยู่ประมาณสองในสามของร่างกายร่างกายต้องการน้ำวันละเท่าใด น้ำเป็นสารอาหารชนิดหนึ่งที่คนจะขาดไม่ได้ ทุกวันเราต้องดื่มน้ำประมาณ 2 ลิตร 1 ลิตร เป็นน้ำดื่ม ส่วนอีก 1 ลิตร คือน้ำที่อยู่ในอาหารที่เรารับประทาน ในอาหารทุกชนิดนั้นมีน้ำอยู่ด้วย แม้แต่อาหารแห้ง เช่นข้าวสุก ข้าวเหนียวนึ่งแป้งต่างๆ เส้นก๋วยเตี๋ยวที่ลวกแล้ว ก็มี  น้ำ ในเนื้อสัตว์ ไข่ ผัก และผลไม้ทุกชนิด ล้วนแต่มีน้ำอยู่ด้วยทั้งสิ้น ผักและผลไม้ที่มี น้ำมาก เช่น แตงกวา มะเขือเทศ ส้ม แตงโม สับปะรด ฯลฯ

คุณประโยชน์ของน้ำ

  - น้ำมีความจำเป็นสำหรับการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์
  - แหล่งน้ำเป็นที่อยู่อาศัยของปลาและสัตว์น้ำอื่นๆ ซึ่งคนเราใช้เป็นอาหาร
  - ในการอุตสาหกรรม ต้องใช้น้ำในขบวนการผลิตใช้ล้างของเสียใช้หล่อเครื่องจักรและระบายความร้อน ฯลฯ
  - การทำนาเกลือโดยการระเหยน้ำเค็มจากทะเล
  - น้ำเป็นแหล่งพลังงาน พลังงานจากน้ำใช้ทำระหัด ทำเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าได้
  - แม่น้ำ ลำคลอง ทะเล มหาสมุทร เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งที่สำคัญ
  - ทัศนียภาพของริมฝั่งทะเลและน้ำที่ใสสะอาดเป็นแหล่งท่องเที่ยวของมนุษย์

จัดทำโดย ครูอรุณีย์ วงษ์ศรีปาน
โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Copyright (c) 2008 Miss.Arunee Wongsripan. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2551

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com