ส่วนปก

  

Homeผู้จัดทำส่วนต่าง ๆ ของหนังสือส่วนปกส่วนต้นเล่มส่วนเนื้อเรื่องส่วนอ้างอิงและเพิ่มเติมแบบทดสอบหลังเรียน

 

ใบหุ้มปก 
ปกนอกของหนังสือ 
สันหนังสือ 
ใบยึดปก 

 

 1.  ส่วนปก  (Binding)

 

         เป็นส่วนแรกสุดของหนังสือ ประกอบด้วย
                 1.  ใบหุ้มปก
                 2.  ปกนอกของหนังสือ
                 3.  สันหนังสือ
                 4.  ใบยึดปก

 

 

จัดทำโดย ครูสุจิราภรณ์ เพชรศิวานนท์
โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์
อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Copyright (c) Mrs.Sujiraporn Petsiwanon. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com