ส่วนต้นเล่ม

  

Homeผู้จัดทำส่วนต่าง ๆ ของหนังสือส่วนปกส่วนต้นเล่มส่วนเนื้อเรื่องส่วนอ้างอิงและเพิ่มเติมแบบทดสอบหลังเรียน

 

ใบรองปก 
หน้าชื่อเรื่อง 
หน้าภาพพิเศษ 
หน้าปกใน 
หน้าลิขสิทธิ์ 
หน้าคำอุทิศ 
หน้าคำนำ 
หน้าประกาศคุณูปการ 
หน้าบทนำ 
หน้าสารบัญ 
หน้าสารบัญภาพ 

 2.  ส่วนประกอบตอนต้น  (Preliminary Pages)

        เป็นส่วนที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับตอนต้นของเล่มหนังสือ  ประกอบด้วย

              2.1  ใบรองปก

              2.2  หน้าชื่อเรื่อง

              2.3  หน้าภาพพิเศษ

              2.4  หน้าปกใน

              2.5  หน้าลิขสิทธิ์

              2.6  หน้าคำอุทิศ

              2.7  หน้าคำนำ

              2.8  หน้าประกาศคุณูปการ

              2.9  หน้าบทนำ

              2.10  หน้าสารบัญ

             2.11  หน้าสารบัญภาพ

 

      

จัดทำโดย ครูสุจิราภรณ์ เพชรศิวานนท์
โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์
อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Copyright (c) Mrs.Sujiraporn Petsiwanon. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com