p_firtree_large_1.gif 


คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราแม่กด

 

 

ตอนที่1

 

 เป็นการฝึกอ่านและเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราแม่กด  จำนวน  10  คำ

มีแบบฝึกทั้งหมด  4  ชุด  แต่ละชุดมีวัตถุประสงค์การฝึก  ดังนี้

             ชุดที่ 1 เพื่อให้รู้จักความหมายของคำ  

             ชุดที่ 2 เพื่อให้รู้จักตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตราแม่กดของแต่ละคำ   

             ชุดที่ 3 เพื่อให้อ่านคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราแม่กดได้ถูกต้อง

             ชุดที่ 4 เพื่อให้เลือกคำที่กำหนดให้เติมลงในช่องว่างได้ถูกต้อง

 

มาศึกษาคำที่จะฝึกกันก่อนนะจ๊ะ 

 

คำ

อ่านว่า

ความหมาย

บว         

ตรว        

พญาครุ   

ปราก        

เมตา       

บว

ตรว

พะ-ยา-ครุ

ปรา-ก

เม-ตา  

ถือเพศอย่างพระ

พิจารณาดูความเรียบร้อย

พญานกที่เป็นพาหนะของ พระนารายณ์

แสดงออกมาให้เห็นชัด

ความรักความเอ็นดู

เป็นอย่างไรบ้าง  เหนื่อยหรือยัง  ลองดูต่ออีกสักนิดนะจ๊ะ

 

  

 

คำ

อ่านว่า

ความหมาย

อิ      

ประพฤิ    

อุบัิเหุ   

หมาย    

อากา 

อิ

ประ-พรึ

อุ-บั-ติ-เห

-หมาย

อา-กา

ดินเผารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

กระทำ

เหตุที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายความบังเอิญ

ข้อบังคับที่ต้องมีการปฏิบัติตาม

สภาพดินฟ้าอากาศทั่วไป

 

 

 

ตอนที่ 1  มี  10  คำเท่านี้แหละ  ลองทดสอบความจำดูหน่อยนะ

      

 

จัดทำโดยครูเสนาะจิต   สิริเลิศธีรกุล
โรงเรียนธนากรสงเคราะห์  อำเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต 1.

Copyright (c) 2003 Mrs.Sanorjit  Sirilerdteerakul Nongkhai. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันวันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2001 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.