sec05 p01.htmp_firtree_large_1.gif 


คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราแม่กด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ตอนที่2

 เป็นการฝึกอ่านและเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราแม่กด  จำนวน  15  คำ

มีแบบฝึกทั้งหมด  4  ชุด  แต่ละชุดมีวัตถุประสงค์การฝึก  ดังนี้

             ชุดที่ 1 เพื่อให้รู้จักความหมายของคำ  

             ชุดที่ 2 เพื่อให้รู้จักตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตราแม่กดของแต่ละคำ   

             ชุดที่ 3 เพื่อให้อ่านคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราแม่กดได้ถูกต้อง

             ชุดที่ 4 เพื่อให้เลือกคำที่กำหนดให้เติมลงในช่องว่างได้ถูกต้อง

มาศึกษาคำที่จะฝึกกันก่อนนะจ๊ะ

คำ

อ่านว่า

ความหมาย

สามารถ    

มิตร     

เก่งกา     

เพชร     

สาเหุ  

สา-มา

มิ

เก่ง-กา

เพ็

สา-เห

มีสมบัติเหมาะแก่การจัดทำสิ่งใด

เพื่อนรักใคร่  คุ้นเคย

กล้าหาญไม่กลัวอะไร

ชื่อแก้วที่แข็งที่สุดใช้ทำเครื่องประดับที่มีค่า

ต้นเหตุ

จำได้แล้วใช่ไหมจ๊ะ  ลองศึกษาต่ออีสักหน่อยนะ  ง่ายๆ จ๊ะ       

คำ

อ่านว่า

ความหมาย

กระดา     

    

พื     

อนุญา     

โอกา 

กระ-ดา

พื

อะ-นุ-ยา

โอ-กา

วัตถุเป็นแผ่นบางๆ ใช้เขียนหรือพิมพ์

ยานที่มีล้อสำหรับเคลื่อนไป

พันธุ์ไม้ที่งอกอยู่ตามที่ต่างๆ

ยินยอม  ยอมให้  ตกลง

เวลาที่เหมาะสม

 เหลืออีก  5  คำสุดท้าย  สู้ตายค่ะ

คำ

อ่านว่า

ความหมาย

 โกร     

สมบัติ     

มงกุ     

เภทภั     

ศานา

โกร

สม-บั

มง-กุ

เพ-ไพ

สา-สะ-หนา

ไม่พอใจอย่างรุนแรง

ทรัพย์สิน เงินทอง

เครื่องสวมพระเศียรพระเจ้าแผ่นดินมียอดสูง

ภัยต่าง ๆ

ลัทธิ ความเชื่อของมนุษย์ 

 

 

ตอนที่ 2  มี  15  คำง่ายๆ  ลองทดสอบความจำดูหน่อยนะคะ

      

จัดทำโดยครูเสนาะจิต   สิริเลิศธีรกุล
โรงเรียนธนากรสงเคราะห์  อำเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต 1.

Copyright (c) 2003 Mrs.Sanorjit  Sirilerdteerakul Nongkhai. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันวันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2001 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.