การฝึกระนาดเอก


Homeระนาดเอกผู้จัดทำ
ประวัติระนาดเอก 
เหตุใดจึงเรียกว่า 
ส่วนประกอบของระนาด 
ลายบนรางระนาดเอก 
ข้อมูลเกี่ยวกับระนาดเอก 
ระนาดในวงปี่พาทย์ต่างๆ 
การฝึกระนาดเอก 

วิธีการบรรเลงระนาดเอก
          
วิธีตีระนาดเอกนั้นมีมากมายหลายวิธีขึ้นอยู่กับ รสนิยม ฝีมือ และ จินตนาการ ของนักระนาดแต่ละคน ในหัวข้อนี้จะขอนำเสนอเฉพาะวิธี
การบรรเลงระนาดเอกซึ่งเป็นมาตรฐานที่นิยมใช้บรรเลงกันโดยทั่วไป รวมทั้งวิธีการฝึกระนาดตามแบบโบราณด้วย

การฝึกระนาดเอกแบบโบราณ

วิธีฝึกตีระนาดเอกในปัจจุบัน

การฝึกระนาดเอกขั้นพื้นฐาน

การฝึกไล่ระนาดเอก

 

 

 

 

 

 

 

จัดทำโดยครูอาร์ค โรงเรียนพวงคราม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
Copyright (c) 2007 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com