หน้าที่พยัญชนะ

 

 

 

เป็นตัวสะกด 
เป็นอักษรควบ 
เป็นอักษรนำ 
เป็นเป็นสระ 
เป็นการันต์ 

    ทำหน้าที่ เป็นพยัญชนะต้น

      • า เป็น สัตว์ ใกล้สูญพันธ์
        ก ป ส กล ส พ เป็นพยัญชนะต้น

จัดทำโดย
คุณครูสุนทร  ทองสุข โรงเรียนบ้านหนองมั่ง กิ่งอำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
copyright [c] 2006 Mr.Sunthorn Thongsuk. All rights reserved.

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.