เรื่องของคนสวยๆ

 

Homeเรื่องของคนสวยๆพระพุทธเจ้าการทำบุญ 10 วิธีหลักเกณฑ์การทำบุญวันสำคัญในการทำบุญ( 1 )

 

 

                 

    ครูธนิดา ขันตี สอนวิชาสังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

โรงเรียนพวงคราม อำเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว

โทรศัพท์ 087-9372912

e-mail:t-dada555@hotmail.com

    ครูกมลรัตน์ สุวรรณโสภา สอนวิชาสังคมศึกษา วิชาการงาน ระดับชั้นประถมปีที่ 6

โรงเรียนพวงคราม อำเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว

โทรศัพท์ 081-1755812

จัดทำโดยครู โรงจัดทำโดยครูธนิดา ขันตี และ ครูกมลรัตน์ สุวรรณโสภา โรงเรียนพวงคราม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
Copyright (c) 2007 Miss.Thanida kuntee and Mis.Kamonrat suvansopa  All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com