พระพุทธเจ้า

 

Homeเรื่องของคนสวยๆพระพุทธเจ้าการทำบุญ 10 วิธีหลักเกณฑ์การทำบุญวันสำคัญในการทำบุญ( 1 )

 

 

เผยเคล็ดลับการทำบุญ 
ความหมายของบุญ 

 

 

พระพุทธศาสนา

ประชาชนควรมีการปฏิบัตตนตามหลักคำสอนของพระพุทธศานาให้รู้จักการได้ทำบุญ ตักบาตร ทำทานเพื่อยกระดับจิตใจ

ของมนุษย์  ประกอบการทำความดีละเว้นการทำความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ และให้ประชาชนเกิดความศรัทธา

 

 

จัดจัดทำโดยครูธนิดา ขันตี และ ครูกมลรัตน์ สุวรรณโสภา โรงเรียนพวงคราม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
Copyright (c) 2007 Miss.Thanida kuntee and Mis.Kamonrat suvansopa  All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com