การทำบุญ 10 วิธี

 

Homeเรื่องของคนสวยๆพระพุทธเจ้าการทำบุญ 10 วิธีหลักเกณฑ์การทำบุญวันสำคัญในการทำบุญ( 1 )

 

 

ความหมายบุญกิริยาวัตถุ 10 ( 1 ) 
ความหมายบุญกิริยาวัตถุ 10 ( 2 ) 
ภาพการเวียนเทียน 

 

               

               พระพุทธศาสนา  การทำบุญมีด้วยกัน 10 วิธี  เรียกว่า “บุญกิริยาวัตถุ 10” หรือ สิ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งการทำบุญ    10 ประการ ได้แก่

 1.  ทานมัย                                                

2.  ศีลลมัย

3.  ภาวนามัย

4.  อปจายนามัย

5.  ไวยาววัจจมัย

6. ปัตติทานมัย

7.  ปัตตานุโมทนามัย

8.  ธรรมสวนมัย

9.  ธรรมเทศนามัย

10.ทิฏฐชุกรรม  

 

จัจัดทำโดยครูธนิดา ขันตี และ ครูกมลรัตน์ สุวรรณโสภา โรงเรียนพวงคราม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
Copyright (c) 2007 Miss.Thanida kuntee and Mis.Kamonrat suvansopa  All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com