ผู้จัดทำ

         

 

 

 

 

astronomy_cool.gif ครูอรริสา  เตชะเทียมจันทร์astronomy_cool.gif

aniberry01_red.gifครูอันดับ คศ. 2aniberry01_red.gif

anicake_yellow.gifหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะanicake_yellow.gif

สอนวิชานาฏศิลป์ สถานศึกษา โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง จังหวัดสมุทรปราการ

a_turtle.gifโทร. 7511504 - 7 ต่อ 108a_turtle.gif

 

 

จัดทำโดยครูอรริสา เตชะเทียมจันทร์
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
Copyringht(c)2006  Mrs.Onrisa Teachatumechun. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved