นาฏศิลป์พื้นเมือง หน้า 1

      

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนประเภทนาฏศิลป์ หน้า1นาฏศิลป์พื้นเมือง หน้า 1ดนตรีนาฏศิลป์ หน้า 1เพลงไทย หน้า1แบบทดสอบหลังเรียน

 

พื้นเมือง หน้า 2 
พื้นเมือง หน้า 3 
พื้นเมือง หน้า 4 

 

           4.  การแสดงพื้นเมือง  เป็นศิลปะแห่งการร่ายรำที่มีทั้งรำ  ระบำ  หรือการละเล่นที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มชนตามวัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาค  ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นภูมิภาคได้  4  ภูมิภาค  ดังนี้

             4.1  การแสดงพื้นเมืองภาคเหนือ   เป็นศิลปะการรำ  และการละเล่น  หรือที่นิยมเรียกกันทั่วไปว่า  “ ฟ้อน “  การฟ้อนเป็นวัฒนธรรมของชาวล้านนา  และกลุ่มชนเผ่าต่างๆ  เช่น  ชาวไต  ชาวลื้อ  ชาวยอง  ชาวเขิน  เป็นต้น  ลักษณะของการฟ้อน  แบ่งเป็น 2 แบบ  คือ  แบบดั้งเดิม  และแบบที่ปรับปรุงขึ้นใหม่  แต่ยังคงมีการรักษาเอกลักษณ์ทางการแสดงไว้คือ  มีลีลาท่ารำที่แช่มช้า  อ่อนช้อย  มีการแต่งกายตามวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สวยงามประกอบกับการบรรเลงและขับร้องด้วยวงดนตรีพื้นบ้าน  เช่น  วงสะล้อ  ซอ  ซึง  วงปูเจ่  วงกลองแอว  เป็นต้น  โอกาสที่แสดงมักเล่นกันในงานประเพณี  หรือต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง  ได้แก่  ฟ้อนเล็บ  ฟ้อนเทียน  ฟ้อนครัวทาน  ฟ้อนสาวไหม  และฟ้อนเจิง

anipurple06_next.gif      anipurple06_back.gif

hot01.gifupdate02.gif

 

 

 

จัดทำโดยครูอรริสา เตชะเทียมจันทร์
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
Copyringht(c)2006  Mrs.Onrisa Teachatumechun. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved