ดนตรีนาฏศิลป์ หน้า 1

    

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนประเภทนาฏศิลป์ หน้า1นาฏศิลป์พื้นเมือง หน้า 1ดนตรีนาฏศิลป์ หน้า 1เพลงไทย หน้า1แบบทดสอบหลังเรียน

 

ดนตรีนาฏศิลป์ หน้า2 
ดนตรีนาฏศิลป์ หน้า3 
ดนตรีนาฏศิลป์ หน้า4 
ดนตรีนาฏศิลป์ หน้า5 
ดนตรีนาฏศิลป์ หน้า6 

 

 beach_h.gif1. ดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงนาฏศิลป์ไทย   ประกอบด้วยbeach_h.gif

               anibeach_orange.gif1.1 ดนตรีประกอบการแสดงโขน – ละคร

                วงดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงโขนและละครของไทย คือ วงปี่พาทย์ ซึ่งมีขนาดของวงเป็นแบบวงประเภทใดนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะของการแสดงนั้นๆ ด้วย เช่น การแสดงโขนนั่งราว ใช้วงปี่พาทย์เครื่องห้า 2 วง การแสดงละครในอาจใช้วงปี่พาทย์เครื่องคู่ หรือการแสดงละครดึกดำบรรพ์ต้องใช้วงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ เป็นต้น

 

 cheese.gif     img5.gif    desk_red.gif

anibilliard_red.gif วงปี่พาทย์anibilliard_green.gif

 

 

จัดทำโดยครูอรริสา เตชะเทียมจันทร์
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
Copyringht(c)2006  Mrs.Onrisa Teachatumechun. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.