เพลงไทย หน้า1

  

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนประเภทนาฏศิลป์ หน้า1นาฏศิลป์พื้นเมือง หน้า 1ดนตรีนาฏศิลป์ หน้า 1เพลงไทย หน้า1แบบทดสอบหลังเรียน

 

เพลงไทย หน้า2 
เพลงไทยหน้า3 

 

 2. เพลงไทยสำหรับประกอบการแสดงนาฏศิลป์ไทย

               tree01_green.gif2.1  เพลงไทยประกอบการแสดงโขน  ละคร รำ และระบำมาตรฐาน

                เพลงไทยที่ใช้บรรเลงและขับร้องประกอบการแสดงนาฏศิลป์ไทย โขน ละคร รำ และระบำที่เป็นมาตรฐานนั้น แบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้

                        1) เพลงหน้าพาทย์ ได้แก่ เพลงที่ใช้บรรเลงหรือขับร้องประกอบอากัปกิริยา ของตัวโขน ละคร เช่น การเดินทาง ยกทัพ สู้รบ แปลงกายและเพลงหน้าพาทย์ที่ใช้ในการรำและระบำ เช่น รัว โคมเวียน ชำนาญ ตระบองกัน เป็นต้น
                        
2) เพลงขับร้อง รับส่ง  คือ เพลงไทยที่นำมาบรรจุไว้ในบทโขน – ละคร อาจนำมาจากเพลงตับ เพลงเถา หรือ เพลงเกร็ด เพื่อบรรเลงขับร้องประกอบการรำบทหรือใช้บทของตังโขน ละคร หรือ เป็นบทขับร้องในเพลงสำหรับการรำและระบำ เช่น เพลงช้าปี่ เพลงขึ้นพลับพลา เพลงนกกระจอกทอง เพลงลมพัดชายเขา เพลงเวสสุกรรม เพลงแขกตระเขิ่ง เพลงแขกเจ้าเซ็น เป็นต้น

 

 img10.gif

christmas_cake.gif

 

 

จัดทำโดยครูอรริสา เตชะเทียมจันทร์
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
Copyringht(c)2006  Mrs.Onrisa Teachatumechun. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.