บุพสัญญา

 

Homeผู้จัดทำสาระและมาตรฐานผลการเรียนรู้เครื่องหมายวรรคตอนบุพสัญญาจุดพินทุสัญประกาศจุดครึ่ง

 

จุดคู่ 
ปรัศนี 
จุลภาค 
จุดไข่ปลา 

 ,   เรียกชื่อว่า บุพสัญญา

ใช้เขียนแทนคำ หรือ กลุ่มคำซึ่งอยู่ข้างบนเครื่องหมายนี้ เพื่อไม่ต้องเขียนคำซ้ำ กันบ่อย ๆ เช่น :-

สาร          แปลว่า    แก่น        เช่น          ข้าวสาร
  ,,              ,,            ธาตุ        ,,            สารส้ม, สารหนู
  ,,              ,,            ช้าง        ,,            คชสาร
  ,,              ,,            ทั้งหมด   ,,            สารเลว
  ,,              ,,            หนังสือ    ,,            นิตยสาร

 

จัดทำโดยครูดุษฎี รัตนโสภณ
โรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม ตำบลบางกุ้ง บางคนที สมุทรสงคราม
Copyright(c)2005 Mrs.Dussadee Rattanasopon. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2548

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2005 www.thaigoodview.com. All rights reserved.