สัญประกาศ

 

Homeผู้จัดทำสาระและมาตรฐานผลการเรียนรู้เครื่องหมายวรรคตอนบุพสัญญาจุดพินทุสัญประกาศจุดครึ่ง

 

ทัณฑฆาต 
อัญประกาศ 
อัศเจรีย์ 

 

 --------------------------  เรียกชื่อว่า สั ญประกาศ หรือ ขีดเส้นใต้

ใช้เขียนไว้ใต้ตัวอักษร, ใต้คำ หรือ ข้อความที่ต้องการให้ผู้อ่านสังเกตเป็นพิเศษ เช่น :-

๑. พยัญชนะ ๔ ตัว คือ ย ร ล ว เป็นอรรธสระ
๒. ฉันไม่ใช่คน ใจน้อย แต่ฉันรู้สึก น้อยใจ
๓. ในสมัยที่โลกกำลังร้อนระอุไปด้วยเปลวเพลิงสงครามเช่นนี้ ชาวไทยทั้งชาติต้องร่วมรักสามัคคี กัน เพราะความสามัคคีเป็นบ่อเกิดแห่งกำลังและความสันติสุข ให้เรากลมเกลียวกันไว้ เหมือน เกลียวเชือกที่เกาะกันแน่น จนเกิดความเหนียว

เฉพาะที่เป็นหัวข้อใหญ่ หรือ สาระสำคัญจะใช้สัญประกาศสองอันซ้อนก็ได้ ในการตีพิมพ์ เราจะใช้ตัวอักษรเส้นดำหนาแทนสัญประกาศก็ได้

 

จัดทำโดยครูดุษฎี รัตนโสภณ
โรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม ตำบลบางกุ้ง บางคนที สมุทรสงคราม
Copyright(c)2005 Mrs.Dussadee Rattanasopon. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2548

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2005 www.thaigoodview.com. All rights reserved.