จุดครึ่ง

 

Homeผู้จัดทำสาระและมาตรฐานผลการเรียนรู้เครื่องหมายวรรคตอนบุพสัญญาจุดพินทุสัญประกาศจุดครึ่ง

 

วงเล็บปีกกา 
ไม้ยมก 
ยติภังค์ 

 ; เรียกชื่อว่า อัฒภาค หรือ จุดครึ่ง

ใช้คั่นคำหรือ ประโยคเล็ก ๆ ที่ขนานกัน แต่ในภาษาไทยเราไม่นิยมใช้ มักใช้จุลภาคเสมอ ในพจนานุกรมมีใช้บ้างดัง ตัวอย่างต่อไปนี้ :-

ปัศจิม น. ทิศตะวันตก (ส.; ป. ปัจฉิม)
สวนะ น. การฟัง (ส.
; ป. ศุวรณ)
ภีม ว.
 น่ากลัว (ป. ; ส.)
วัตร น. กิจที่พึงทำ
, หน้าที่, ธรรมเนียม,ความประพฤติ,
การปฏิบัติ, การจำศีล (ป. วตฺต ; ส.วตฺร)

 

จัดทำโดยครูดุษฎี รัตนโสภณ
โรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม ตำบลบางกุ้ง บางคนที สมุทรสงคราม
Copyright(c)2005 Mrs.Dussadee Rattanasopon. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2548

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2005 www.thaigoodview.com. All rights reserved.