ชนิดของซออู้

 

Homeผู้จัดทำประวัติของซอชนิดของซออู้ส่วนประกอบซออู้ขั้นตอนการทำซออู้การประกอบซออู้แหล่งข้อมูล

 

ชนิดของกะโหลกซอ 
ซออู้ปัจจุบัน 

 

 

 


 

      นายสายหยุด จันทรกูล (กลิ้ง) เป็นผู้มีใจรักงานด้านหัตถกรรม มีความสนใจและมีความสามารถในการทำซออู้มาตั้งแต่วัยหนุ่ม ได้พัฒนาฝีมือมาโดยตลอดอายุ ๗๐ ปี บ้านของคุณลุงอยู่อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม คุณลุงกลิ้งเล่าว่า เมื่อสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ มีการแบ่งชนิดของซออู้ตามลักษณะของกะโหลกซอที่มีลักษณะของพูที่ต่างกัน  ซึ่งทำให้เสียงต่างกัน  โดยแบ่งไว้  ๒ ชนิด  ได้แก่  มวยพราหมณ์  และเศียรช้าง

 

 

จัดทำโดยครูนิตยา อำไพวรรณ
โรงเรียนอนุบาลบางคนที (วัดเกาะใหญ่เลี้ยงล้อมอนุกูล) บางคนที สมุทรสงคราม
Copyright(c) 2005Mrs.Nittaya Ampaiwan. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2548

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2005 www.thaigoodview.com. All rights reserved.