แหล่งข้อมูล

 

Homeผู้จัดทำประวัติของซอชนิดของซออู้ส่วนประกอบซออู้ขั้นตอนการทำซออู้การประกอบซออู้แหล่งข้อมูล

 

 


 

สายหยุด  จันทรกูล. สัมภาษณ์, การทำซออู้.  2542.
                                                              

สมพร  เกตุแก้ว, สัมภาษณ์, การทำซออู้. 31 กรกฎาคม 2548.
                                                                

เครื่องดนตรีพื้นบ้านไทยภาคกลาง. ซอสามสาย ซอด้วง ซออู้. 17 กรกฎาคม 2548.  เข้าถึงข้อมูลจาก         http://www.culture.go.th/research/musical/html/musical_central.php?         musical/=saw_u

เครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องสี. ซอสามสาย ซอด้วง ซออู้. 17 กรกฎาคม 2548. เข้าถึงข้อมูลจาก         http://www.geocities.com/SiliconValley/Lakes/4600/EQUIP_SEE.HTME-Learning ฝึกเล่นซอกันเถอะ. 22 กรกฎาคม 2548. เข้าถึงข้อมูลจาก

        http://www.e-learning.sg.or.th/act4_11/content2.html

เครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องสี. 25 กรกฎาคม 2548.  เข้าถึงข้อมูลจาก

        http://student.nu.ac.th/thaimusic_akez/see.htm
 

 

 

จัดทำโดยครูนิตยา อำไพวรรณ
โรงเรียนอนุบาลบางคนที (วัดเกาะใหญ่เลี้ยงล้อมอนุกูล) บางคนที สมุทรสงคราม
Copyright(c) 2005Mrs.Nittaya Ampaiwan. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2548

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2005 www.thaigoodview.com. All rights reserved.